Vann og elektrolytter i hesten

I fordøyelseskanalen transporteres store mengder vann og elektrolytter. Med fordøyelsesvæskene transporteres daglig 15-20 liter vann/100 kg levendevekt inn i mage og tynntarm. Dette vannet har høyt innhold av natrium og klor, og blir delvis absorbert alt i tynntarmen. Resten kommer til de bakre tarmavsnitt der mye absorberes. Mengden av væske som flyter i tynn- og blindtarm avhenger av fôrtype, og er størst ved grovfôrrasjoner og mindre ved bruk av større mengder konsentrerte fôrmidler (kraftfôr). Med fordøyelsessekretene kommer også store mengder natrium og klor over i blindtarm tykktarm.

Tabell 9. Transport av væske og elektrolytter i tarmen hos hest.

 

Sekretmengder, kg/100 kg levende vekt
Spytt
3-4
Verdiene vil kunne bli høyere på grovfôr- rike rasjoner
Magesaft
~2
Bukspytt
6-10
Galle
3
Tarmsaft
2-4
Totalt
~20
Væske og elektrolytt-transport fra tynn- til tykktarm per dag.
Rasjon
Vann, kg
Natrium, g
Klorid, g
10 kg høy
110
360
190
5 kg høy + 3 kg kraftfôr
75
250
130
4 kg halm + 5 kg kraftfôr
85
280
145

 

Vanntransporten beregnet pr kg ts i fôr er: høy 12 liter, halm 14 liter, kraftfôr 7 liter. For natrium beregnes 3,3 g/kg ileumchym (tynntarmsinnhold) og for klorid 1,7 g/kg ileumchym. I tykktarmen absorberes 70-90% av vannet, avhengig av mengde, passasjehastighet og vannbindingsegenskaper i den ufordøyde del av fôret. Lavest absorpsjon av vann fåes ved grovfôrrasjoner (mer vann utskilles med gjødsla). Natrium og klor som kommer til de bakre tarmavsnitt blir her for en stor del absorbert; ved marginal tilførsel opp mot 99%. Det kalium som tilføres via fôret passerer i stor grad tarmveggen alt i tynntarmen (ca 65-70%). I tykktarmen kan kalium både absorberes og utskilles.