Energibehov til melkeproduksjon.

Energibehovet til melkeproduksjon avhenger av sammensettingen av melka og melkemengden. Ponnihopper regnes å ha en høyere melkeproduksjon i forhold til kroppsvekta enn større raser.

Melkeproduksjon hos hopper (kg melk/100 kg kroppsvekt).

Hoppas kroppsvekt

1. laktasjonsmån

2. laktasjonsmån

3. laktasjonsmån

Under 200 kg

3.0

3.5

3.0

Over 200 kg

2.5

3.0

2.5

Energibehov til melkeproduksjon (FEhper 100 kg kroppsvekt).

Laktasjonsmåned

Kroppsvekt

1

2 - 3

4 - 5

Under 200 kg

0,96 FEh

0,97 FEh

0,79 FEh

Over 200 kg

0,80 FEh

0,83 FEh

0,66 FEh