Energibehov til fosterproduksjon.

I første del av drektighetstida vokser fosteret lite og hoppas energibehov er derfor ikke nevneverdig høyere enn til vedlikehold. I de siste 3 månedene av drektighetstida har fosteret størst tilvekst. I denne perioden har derfor hoppa et høyere energibehov.

Tabell 3. Økning i energibehov (%) i forhold til vedlikeholdsbehovet hos drektige hopper.

Drektighetsmåned

Tillegg for drektighet

8 - 9

15 %

10

25 %

11 - 12

30 %