Makromineraler

I NRC-normen finnes det formler for behovene for kalsium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg) og kalium (K). Behov for en del andre mineraler er satt opp i egen tabell. I programmet beregnes først minimumsbehovene for mineraler og vitaminer beregnet fra NRC-2007. Deretter gjøres et tillegg på ca 25% slik at de behov som oppgis i programmet er det vi anser som en "optimumsnorm".

Formelen for behov til vedlikehold beregnes utfra de endogene tapene og effektiviteten i absorbsjonen for hvert mineral. For enkelte av mineralene er det bare satt et behov uten å oppgi de endogene tapene og hvor mye dyret absorberer fra tarmen. Mineralbehovene til hester i arbeid beregnes i forhold til energibehovet. For unghester i vekst er det laget formler utfra hvor mye mineraler som avleires pr. kg vektøkning, og i hvilken grad mineralet absorberes fra tarmen. Det er laget formler både for unghester som ikke er i trening og for unghester i trening.