Magnesiumbehov

Kroppen inneholder ca 0.05% magnesium (Mg). Omlag 60% av dette finnes i skjelettet. Magnesium er en aktivator for mange enzymer, og er nødvendig for normal muskelfunksjon. Magnesiummangel kan føre til kramper.

Normalt vil en moderat overdosering av magnesium ikke ha negative virkninger. Man bør likevel tilstrebe at rasjonens innhold er i overensstemmelse med dyrets behov.

Det endogene tapet er ca 6 mg pr. kg kroppsvekt pr.dag. Magnesium i vanlige fôrmidler absorberes 60-40%. Tilsetting av magnesium som oksid, sulfat eller karbonat absorberes ca 70%. Ved beregning av behovene regner NRC-89 med 40 % absorbsjon.