Andre mikromineraler

Molybden (Mo), krom (Cr), nikkel (Ni), tinn (Sn), vanadium (V), fluor (F), silisium (Si) og arsen (As) regnes også med tl de essensielle mineraler. Behovene for disse mineralene er ikke fastlagt. Det naturlige innhold i fôret regnes imidlertid å dekke behovet, og de blir vanligvis ikke tilsatt i fôr. Molybden og fluor kan ha giftvirkning i større doser.

Kiesel er det nest (nr 2) vanligste elementet i jordoverflaten, men lite er kjent når det gjelder behov hos pattedyr. Kiesel er viktig for dannelsen av nytt beinvev og er en viktig komponent i bindevev, hyaluronsyre og leddbrusk. Kiesel finnes i naturen som SiO2 og er tungt tilgjengelig for dyret. Natrium zeolite A (SZA) absorberes lettere og det er funnet at dette er gunstig for hester i trening og motvirker skader. Siden Kiesel finnes så rikelig i naturen er det lite sannsynlig at mangler kan oppstå hos hester og det er ikke internasjonalt etablerte normer for behov til hester.

Bor en akseptert som et essensielt næringsstoff og basert på de resultater som foreligger må en kunne regne med at de svært små mengdene som utgjør behovet dekkes gjennom naturlig forekommende bor i fôret. Det er ikke etablert internasjonale normer for behov til hester.

Bly (Pb), kvikksølv (Hg) og kadmium (Cd) har giftvirkning.