Selenbehov

Selen (Se) er en viktig del av enzymet glutation peroxydase som deltar i vernet av cellemembranene (hindrer oksidasjoner). Selen er også viktig for normal funksjon av bukspyttkjertelen (pancreas). Selenmangel kan føre til muskeldegenerasjon (muskelsvinn, svakt fødte føll som har vanskelig for å suge og svelge), hjertemuskeldegenerasjon (akutt hjertedød), samt en rekke andre sjukelige tilstander. Jorda og fôr dyrket i Skandinavia er generelt ekstremt fattig på selen. Selen er svært giftig og en skal være forsiktig med doseringen. Vanligvis regner en behovet å være 0.1 mg pr kg tørrstoff i rasjonen. Giftvirkning kan forekomme alt ved 18-20 mg/dag.

Selen og E-vitamin kan til en viss grad erstatte og utfylle hverandre. Lavt innhold av E-vitamin og andre antioksidanter, og høyt innhold av flerumettet fett i rasjonen øker behovet for selen.

Selen er tilsatt alle kraftfôrblandinger, alle allsidige tilskuddsfôr til hest og til saltslikkesteiner.