Sinkbehov

Sink (Zn) er en viktig del av mange enzymer. Det absorberes relativt dårlig, 5-10%, men absorpsjonen varierer i henhold til dyrets sinkstatus. Sinkmangel gir nedsatt appetitt og vekst, nedsatt immunforsvar og reduserer hudens styrke og motstandskraft. Sinkmangel blir også satt i sammenheng med utviklingssjukdommer i skjelettet, f.eks osteochondrose (Knight et al., 1985).

For mye sink kan føre til nedsatt utnytting av kopper og dermed gi samme symptomer som koppermangel (feilaktig utvikling av skjelettet). NRC-2007 bruker i sine tabeller et Sink/Kopper-forhold på 4/1, det vil si 4 ganger mer sink enn kopper.

En regner at sinkbehovet til alle kategorier hest er 40 mg pr kg tørrstoff i rasjonen, men det diskuteres om dette er for lite særlig til unghester (Knight et al., 1986). Høy inneholder oftest 15-30 mg sink pr kg og havre omtrent det samme. Vanlige tilskuddsfôr og kraftfôrblandinger til hest er tilsatt sink.