Internationale behovsnormer

Beregning av hestenes behov for energi (Fôrenhet Hest, FEh) og fordøyelig råprotein er gjort i henhold til behovsnormer utviklet i Frankrike og Nederland. I dataprogrammet har vi kalt denne normen "Europeisk standard"

Dette systemet er utviklet i Frankrike over mange år med utgangspunkt i forsøk med hester. I Nederland har man gjort forbedringer av systemet og vi har fulgt de nederlandske anbefalingene. Dette systemet er derfor utviklet for hester og det ligger mange års forskning bak. Systemet har vært presentert på mange internasjonale kongresser og er i Norden tilpasset de nordiske energi- og protein enhetene (Austbø, D., 1996).

Behovene for vitaminer og mineraler er hentet fra den nyeste amerikanske NRC-normen fra 2007. Disse normene revideres jevnlig, og det blir ved revisjonene tatt hensyn til forsøksresultater fra det meste av verden. NRC-normen brukes i dag over hele verden. Det er gjort enkelte justeringer av denne normen for å tilpasse den til forhold i Norden. Dette er gjort etter anbefaling fra professor H.Meyer i Tyskland og i samarbeid med de andre nordiske land.

NB! NRC-normen er en minimumsnorm

Det betyr at en under praktiske forhold bør legge seg ca 25% over normen for de fleste næringsstoffer. I dette dataprogrammet er dette tatt hensyn til og hestens behov for vitaminer og mineraler er satt som en optimumsnorm. I de normene som er brukt oppgir man de fleste behovene som ligninger der opplysninger som kroppsvekt , drektighetsmåned , fostervekst, laktasjonsmåned , alder , tilvekst og treningsintensitet inngår. Normene er derfor godt tilpasset bruk i dataprogrammer som enkle regneark, eller i mer avanserte fôrplanleggingsprogrammer som PC-Horse.

I PC-Horse kan man velge å beregne alle næringsbehov i henhold til NRC-2007. Da blir også energi- og protein behovet beregnet ut fra de amerikanske normene, og ikke fra den nordiske normer som er bygd på Franske/Nederlandske data.