Vitaminer

Vitaminbehovene avhenger av dyrets alder, størrelse, produksjon (vekst, drektighet, melkeproduksjon, trening), stressbelastning m.m. Behovet for tilskudd av vitaminer avhenger av fôrets type og kvalitet, omfanget av den mikrobielle vitaminsyntese i blind- og tykktarm og graden de syntetiserte vitaminer absorberes. Da en rekke vitaminer syntetiseres av mikrobene i hestens tarmkanal vil forholdene for tarmfloraen påvirke behovet for tilførsel av en del vitaminer.

NRC-2007 oppgir behov for vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1 og vitamin B2. Behovene for de øvrige vitaminer oppgis som ikke definert og det er ikke påvist mangelsymptomer på hester under normale forhold. PC-Horse har likevel valgt å oppgi anbefalinger for behov av vitamin B6, B12, niacin og folinsyre.

Behov for vitaminer er i NRC-2007 oppgitt som mengde vitamin per kg kroppsvekt

Hester på gode beiter har lite eller ikke behov for tilskudd av vitaminer, da friskt beitegras er en god kilde for de fleste vitaminer.

Vitaminene deles i to grupper, fettløselige (A, D, E, K) og vannløselige (B-vitaminene og vitamin C).


Fettløselige vitaminer -
De fettløselige vitaminer er A, D, E og K. Sjukdommer eller andre forhold som påvirker absorpsjonen av fett påvirker også absorpsjonen av de fettløselige vitaminene. Mikrober i tarmkanalen kan syntetisere vitamin K, de andre fettløselige vitaminene må tilføres. Et unntak er vitamin D som dannes i huden når hesten utsettes for ultraviolett lys (sollys). Dersom hestene går mye ute er tilskudd derfor bare nødvendig i vinterhalvåret.

Vannløselige vitaminer - De vannløselige vitaminene omfatter ulike B-vitaminer og C-vitamin. De er lite giftige, og overskudd skilles ut med urinen. De fleste B-vitaminer, med unntak av B12, tilføres normalt i tilstrekkelige mengder gjennom beitegras og høy av god kvalitet. Planter kan imidlertid ikke syntetisere vitamin B12, dette syntetiseres av mikrober såfremt tilstrekkelig kobolt er til stede. Mikrobene i hestens tarmkanal synteti-serer vanligvis nok B12 til å dekke behovet. Mikrobene i tarmkanalen produserer også rikelig av de andre B-vitaminene og vitamin C.

I situasjoner der tarmfloraen er kommet i ubalanse (sykdom, diaré, antibiotikabehandling, hard trening, stress, fôr av dårlig kvalitet m.m) kan det være behov for tilskudd av B-vitaminer.

En rekke B-vitaminer er vanligvis tilsatt kraftfôrblandinger og allsidige tilskuddsfôr til hest. Gjær (f.eks ølgjær) er en god B-vitamin kilde.

Behov for vitamin B1 og B2 er oppgitt i NRC-2007, mens behovet for de andre B-vitaminer er ikke fastlagt, da det ikke er påvist mangelsymptomer under normale forhold.. De enkelte vitaminer innen denne gruppen vil bare bli kort omtalt.