Personliga rapporter (v3)

Gör dina rapporter mer personliga:

1. Klicka på "Kugghjulet" eller välj från "Inställningar " i huvudmenyn
2. Gå till/Information om företag, skola och universitet.
3. Fyll i alla uppgifter du vill ska skrivas ut i rapporternas sidfot
4. Skriv in ditt personliga meddelande som du vill ska skrivas intill ditt namn i rapporternas sidfot.
5. Tryck "firmalogotype" och leta reda på din logo eller bild för placering intill namnuppgifterna.
6. Spara uppgifterna och avsluta med 

Så här visas uppgifterna i rapporternas sidfot: