Kroppsvikt , viktutveckling och vikthjälp (v3)

Skriv in hästens bröstmått och ange hull. Programmet föreslår hästens förväntade vikt.
När du accepterar vikten sparas på dagens datum.
Du kan lägga in tidigare vikter och sortera tabellen i datumordning i efterhand.
I det nedre vänstra hörnet kan du reglera energibehovet om du anser att hästen är för tunn (ökad energitilldelning) eller för fet (minskad energitilldelning). 

Du kommer med tiden att uppnå en viktkorrigering hos vuxenhästen på detta sätt genom att ändra hästens underhållsbehov för energi när hästens foderplan görs.

46 bodyweight1

För unghästar kompletteras viktkurvan (röda cirklar) med förväntat normalvärde (orange triangel) så att du tydligt kan följa, och kompensera, utfodringen för din unghäst under dess viktiga tillväxtperiod.

46 bodyweight2

 

Vikthjälpen är ett enkelt litet verktyg som hjälper dig räkna om en ungefärligt viktgissning till bröstmått.

När du lägger in det föreslagna bröstmåttet räknas värdet om till den aktuella hästens status (ras, ålder, hull, etc) - denna vikt skrivs in i vikttabellen.

46 bodyweight3