Kroppsvikt , viktutveckling och vikthjälp (v3)

Skriv in den nya vikten direkt i tabellen.

46 bodyweight1

Eller skriv in hästens bröstmått och ange hull. Programmet föreslår hästens förväntade vikt.

46 bodyweight2
När du accepterar vikten sparas på dagens datum.
Du kan lägga in tidigare vikter och sortera tabellen i datumordning i efterhand.
OBS! Glöm inte att kryssa i senaste observerade vikt.

46 bodyweight3

 

På hästskärmens förstasida visas senast observerade vikt och den aktuella beräknade vikten (teoretiska vikten).

46 bodyweight6

I det nedre vänstra hörnet kan du reglera energibehovet om du anser att hästen är för tunn (ökad energitilldelning) eller för fet (minskad energitilldelning). 

46 170 korrigering av vikt

Du kommer med tiden att uppnå en viktkorrigering hos vuxenhästen på detta sätt genom att ändra hästens underhållsbehov för energi när hästens foderplan görs.

 UNGHÄSTENS VIKTUTVECKLING 

För unghästar kompletteras de observerade vikterna (röda cirklar) med det teoretiska normalvärdet (orange triangel) så att du tydligt kan följa, och kompensera, utfodringen för din unghäst under dess viktiga tillväxtperiod.

46 bodyweight5

 

 

Vikthjälpen är ett enkelt litet verktyg som hjälper dig räkna om en ungefärligt viktgissning till bröstmått.

När du lägger in det föreslagna bröstmåttet räknas värdet om till den aktuella hästens status (ras, ålder, hull, etc) - denna vikt skrivs in i vikttabellen.

 46 bodyweight4