Skicka e-post med ett lokalt mailprogram (v3)

Funktionen aktiv i versionerna:   PROFESSIONAL      KONSULT      SKOLA 

De professionella versionerna av PC-Horse har ett välutvecklat register av E-postfunktioner. Du kan skicka e-brev med en viss rapport direkt från programmet och använda dig av epostadresserna som du lagt in i kontaktregistret eller alla kontakter du har i din standard-klient för epost.

Detta är det enklaste sättet att maila från PC-Horse som automatiskt söker efter det e-postprogram som är angivet som "standard" i Windows.

Läs mer här om du använder dig av någon form av web-mail.

Du kan använda dig av samlingsfunktionen och ge dina hästägare kompletta periodrapporter över deras hästar. Spar tid och höj din kundservice-nivå till nya höjder.

46 mail-horses

Kryssa i de hästar och rapporter du vill skicka.

Du kan även bifoga en PC-Horse datafil för stall respektive häst. Dessa blir läsbara och kan öppnas av en annan PC-Horse-användare. Speciellt användbart mellan t.ex lärare och elev, kollegor på en foderfirma, stallkamrater - eller mellan Dig och Din kund.

Funktionen aktiv i versionerna:   KONSULT  

När Du kryssar för "Inkludera samtliga dagens foderstater och behov" kommer alla ev. alternativa foderstater Du gjort under dagen att inkluderas (endast Konsutlversionen).