Importera stall, hästar och foderlistor från version 2

Om du tidigare skapat stall, hästar och foderlistor i PC-Horse version 2 kan du enkelt importera dessa till version 3.

Import av stall

Gå till huvudmenyn "PC-Horse Version2" och klicka på "Import av stall - Version2"

46 importfromv2 1

 

Sök upp dina senast lagrade data i den tidigare PC-Horsemappen som innehå¨ller data skapade i version 2.

Dessa ligger i mappen "Save" eller någon av de säkerhetskopierade mapparna under PC-Horse_Backup.

Sök fram det stall du vill importera.
Öppna mappen och klicka på stallfilen (.pcs)

Ditt stall med hästar importeras och konverteras till version3-format.

46 importfromv2 2

 

Import av en häst

Gå till huvudmenyn "PC-Horse Version2" och klicka på "Import av häst - Version2"

OBS att du måste markera det stall till vilket du vill importera hästen.

46 importfromv2 3

 

På samma sätt som du sökte dig fram till rätt stallfil ovan ska du nu gå ett steg vidare.

Leta rätt på och öppna stallmappen. I denna ligger sparade hästar i sina mappar. 

Öppna hästens mappen och klicka på hästfilen (.pch)

Hästen importeras till det valda stallet och konverteras till version3-format.

46 importfromv2 4

Import av foderlistor

Gå till huvudmenyn "PC-Horse Version2" och klicka på "Import foderlista - Version2"

OBS - Du kan inte importera foderlistor som är gjorda i en annan språkversion än din aktuella.

46 importfromv2 5

 

På samma sätt som du sökte dig fram till rätt filer ovan ska du nu söka efter foderlistor.

De ligger på ett annat ställe än stall och hästar.

Leta rätt på och Save och öppna mappen "Feeds" och därefter "46". I denna ligger dina sparade foderlistor.

Klicka på den foderlista (.pcf) som du vill importera.

46 importfromv2 6