Foderstatens detaljer (v3)

Öppna den senaste foderstaten

Redan på hästens Översikt kan du se ett kort sammandrag av den senast gjorda foderstaten. Du kan även ta fram tidigare foderstater.
När du vill göra en ny, eller fördjupa dig i den senaste foderstaten, klickar du på den vänstra knappen "Gör foderstat".

Foderstaten öppnar sig. Scrolla med reglaget för att se hela rapporten.

Gå på djupet

Använd knapparna för att utveckla arbetet med foderstaten. Vissa funktioner är sj'älvförklarande.

Komplett alternativt enkel fodertatsrapport

Ibland kan det vara lämpligt att bara visa det viktigaste i en foderstat. Den "enkla" rapporten redovisar bara 13 näringsämnen till skillnad från den kompletta, som visar det antal näringsämnen som din programversion medger ( eller det antal du ställt in i inställningar om du har konsultversionen).

 

Grafer - Behov och innehåll av näringsämnen i ransonen samt hur respektive foder bidrar till näringsinnehållet

Två användbara grafer. Den vänstra ger en grafisk bild av näringsämnesanalysen. Den högra visar hur de olika fodren i foderstat bidrar till näringsinnehållet.
Efter hand som du arbetar med dina foder kommer du att lära dig vilka foder som är bättre än andra på att tillföra skilda näringsämnen.
Båda diagrammen kan skrivas ut, sparas i urklippsminnet och användas i andra dokument, sparas på annan plats eller mailas.

    

För mycket eller för lite av visst näringsämne

Röd text i rapporten och näringsämneslistan varnar för feldosering. Dubbelklicka på listans näringsämnen så visas en detaljerad analys över dagsransonens foder och deras respektive bidrag till det aktuella näringsämnet. I guiden får Du även reda på viktiga följder av underskott och hur det bör åtgärdas.

 
Save

Save