Hästens matsmältning

00-10-foal

Hästen är ett stäppdjur vars naturliga foder består av gräs, örter och grövre träved. Hästar på bete använder merparten av dygnets timmar med att äta. Hästens fodersmältningsorgan är således anpassade till en kontinuerlig näringsupptagning dygnet runt.

Mage och tarmkanal består av väl avgänsade delar som har olika funktioner i matsmältningsprocessen. Mellan de olika delarna finns trånga passager vilket medför att hästen lätt får förstoppning om fodringen är bristfällig. Korrekt utfodring kräver därför god kunskap om hästens matsmältningsorgan och dess funktion.

Hästen är enmagad, men har precis som idisslarna förmågan att smälta grovfoder. Magen är liten, medan tarmarna har en stor volym. I medeltal tar det 20-30 timmar för fodret att passera kroppen - från intag till avföring.

Tabell 1. Längd, volym och medel passagetid genom olika delar av fodersmältningskanalen på häst ca 500 kg

 

Längd i meter

Maximal volym i liter

Passagetid

Svalg

Upp till 1.5

 

10 - 15 sek

Magsäck

-----

18*

1 - 5 tim

Tunntarm

16 - 24

64

1.5 tim

Blindtarm

1

34

7 - 15 tim

Tjocktarm

6 - 8

96

8 - 16 tim

Ändtarm

0.2 - 0.3

---

1 - 2 tim

TOTALT

---

---

20 - 30 tim

* Maximal volym, normal volym är ca 1/3 av den maximala.