Energibehov vid underhåll

På samma sätt som hos andra husdjur är det också vid utfodring av häst vanligt att skilja på näringsbehov för underhåll och för produktion, även om det inte i praktiken går att klart särskilja mellan dessa.

Energibehovet för underhåll är den energimängd som behövs för att hålla hästens energibalans. Denna energi går i första hand åt tilll att upprätthålla livsprocessen och att hålla kroppstemperaturen uppe. Med produktion menas hästens växt, fosterproduktion, mjölkproduktion och fysisk aktivitet (arbete, träning osv.).

Variationer inom rasen - Det finns också stora variationer inom samma ras. Snabba och heta hästar använder mer energi under arbete och träning än lugnare hästar. I det fransk/holländska systemet uppges underhållsbehovet omräknat tilll MJ omsättbar energi att vara 0,5 MJ per kg ämnesomsättningsvikt (vikten upphöjd i 0,75).

Detta värde räknas för kallblodshästar (oförädlade ponnier och tunga kallblod). Det beräknas ett tilllägg på 5% för varmblodshästar och kallblodstravare, och 10% för fullblodshästar. Ovanpå detta beräknas 10% mer för hingstar. I PC-Horse har vi valt att låta kallblodstravaren få samma energiberäkning som varmblodshästar, då kallblodstravaren inte längre kan räknas att vara en tung kallblodshäst, utan snarare en pigg sporthäst.

Tabell 1.
Underhållsbehovet för energi (MJ omsättningsbar energi/dag) tilll vuxna hästar.

 

Kallblod

Varmblod

Fullblod

Vikt, kg

Sto/valack

Hingst

Sto/valack

Hingst

Sto/valack

Hingst

100

16

17

17

18

17

19

200

26

29

28

31

29

32

300

36

40

38

42

40

44

400

45

49

47

52

49

54

500

53

58

56

61

58

64

600

61

61

64

70

67

73