Energibehov Dräktighet

Energibehov vid fosterproduktion - Under första delen av dräktigheten växer fostret sakta och stoets energibehov är därför inte mycket högre än vid normalt underhåll. Dom sista 3 månaderna av dräktigheten växer fostret mest. I denna period har stoet därför ett högre energibehov.Ökning av energibehov (%) i förhållande tilll underhållsbehov för dräktiga ston.

Dräktighetsmånad Ökning för dräktighet
8-9 15%
10 25%
11-12 30%