Energibehov / Arbete


Energibehov vid arbete - Vid ökad aktivitet som arbete eller träning ökar energibehovet. För vuxna hästar kan man då ta underhållsbehovet som utgångspunkt (korrigerat för kön och ras) och multiplicera med en intensitetsfaktor för arbetet.

Intensitet Energibehov (FEh)
Lätt arbete Energi (MJ) = 1.25 x Underhållsbehovet
Moderat arbete Energi (MJ) = 1.50 x Underhållsbehovet
Hårt arbete Energi (MJ) = 1.75 x Underhållsbehovet
Intensivt arbete Energi (MJ) = 2.0 x Underhållsbehovet


Lätt arbete passar för hobbyhästen som brukas normalt, men ej hårt.
Moderat arbete passar för många dressyr och hopphästar, islandshästar i träning samt hobbyhästar som går i mer snabba gångarter. Många distanshästar passar även in här.
Hårt arbete passar för travhästar i träning.
Intensivt arbete passar för fullblodshästar och en del travare.

Det kan vara svårt att fastställa hur hårt en häst används. I praktiken betyder det, att man bör ta utgångspunkten i en viss arbetsintensitet. Senare justeras den i förhållande tilll om hästen lägger på hull, eller tappar hull. Hästens temperament kan också påverka vilken arbetsintensitet som i varje enskilt fall är den rätta.