Energibehov / Unghästar

Energibehov vid tilllväxt - I formlerna för energibehov vid tilllväxt ingår underhållsbehovet. Unghästar har ett högre underhållsbehov än vuxna hästar. Utöver detta måste det beräknas tilllägg för energibehov vid tilllväxt.

Beräkning av energibehov tilll unghästar. - Tabellerna är beräknade för unghästar vid 6, 12, 18, och 24 månaders ålder. Energibehovet för unghästar beräknas som summan av underhållsbehovet och tilllägget för växt.I Holland har man utvecklat ett system för beräkningen av energibehovet tilll unghästar som är mera fysiolochiskt begrundat än dom vi tidigare har sett. Det är därför möjligt att med egna försök själv testa hur bra beräkningssättet är, utifrån förutsättningar som typ av häst, kön, ras, etc. I PC-HORSE har vi definerat två nivåer för energibehov tilll unghästar. Detta för att anpassa energimängderna tilll hästar med normal eller snabbare tilllväxt. Snabb tilllväxt (25% mera energi) annvänds tilll hästar som skall utvecklas fort (fullblod, travare, och enstaka ridhästar), och tilll hästar som föds upp i flock och därvid är mycket aktiva. Oavsett vilken norm man använder måste alltid hästens hull kontrolleras och fodermängden korrigeras efter detta. Det är definerat en standardiserad växtkurva. Denna visar växten som procent av vuxenvikt.

Växtkurvan kan framställas i en tabell för hästar med olika förväntad vuxenvikt. Man kan också framställa kurvan med en formel och hitta vikt och daglig tilllväxt utifrån aktuell hästtyp och ålder.

Ålder (månad) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
% av vuxenvikt 10 30 47 58 67 75 82 86 89 92 94 96 97