minus  För lite fosfor
Fosfor är viktigt för uppbygnaden av skelettet och för energiomsättningen i alla kroppens celler. Fosforbrist ger onormal skelettutveckling.
Åtgärder: Fosforrika fodermedel är vetekli, havre, korn och vanliga kraftfoderblandningar (5-8 gram/kg). Hö har 1-2 gram fosfor/kg. Det finns också speciellt fosforrika mineralfoder.

 

plus  För mycket fosfor
För mycket fosfor hindrar upptagningen av kalcium och kan leda till sjukdom som följd av onormal utveckling av skelettet. Mycket fosfor kan också hindra upptagningen av järn.
Åtgärder: Reducera användningen av fosforrika fodermedel som t.ex. vetekli. Studera fodermedelstabellerna.

 

Du kan läsa mer om näringsämnet fosfor här

Save