minus  För låg Kalcium/Fosfor-kvot

Ransonen innehåller för lite kalcium i förhållande till fosfor, även om kalciummängden i sig själv kan vara acceptabel. Skelettsjukdommar kan uppstå, särskilt hos unghäst.
Åtgärder: Använd kalciumrika fodermedel som lucerne och kalk. Reducera mängden fosforrika fodermedel som kli och div. spannmål. Se till att totalt innehåll av kalcium och fosfor i ransonen är tillfredsställande.

 

plus  För hög Kalcium/Fosfor-kvot

Ransonen innehåller för mycket kalcium i förhållande till fosfor, även om kalcium-mängden i sig kan vara acceptabel. Skelettsjukdomar kan utvecklas, speciellt hos unghäst.
Åtgärder: Reducera kalciumrika fodermedel som bla. lucerne och kalk. Se till att total mängd kalcium och fosfor i ransonen är tillfredsställande.

 

Du kan läsa mer om kalcium/fosfor-kvoten här

Save

Save