minus  För lite Jod

Iodine (I) is required for the formation of thyroid hormones (thyroxine) which control the metabolic rate of all animals. Iodine deficiency leads to goiter and reduces metabolic rate.

Föl från sto med jodbrist kan vara svagt eller dött vid förlossningen.

Åtgärder: Goda jodkällor är bla. tångmjöl, kraftfoderblandningar och vanliga mineralfodermedel för häst.

Nyare forskning visar att hästens behov av jod är högre än tidigare beräknat. NRC-2007 har därför ökat jodbehovet och det beräknas nu som 0,35 Mg per kg torrsubstans i standardransonen.

Programmet varnar för underdosering av jod vid 0,5 x NRC-behovet och för överdosering av jod vid 1,43 x NRC-behovet. I Sverige betyder detta att PC-Horse följer SLU´s rekommendationer (Foderbladet nr 6/07).

Standardransonen räknas per kg torrsubstans och är satt till 2% av kropssvikten för hästar i underhåll, lätt träning och dräktiga ston. Vid moderat träning ökas den till 2,25% av kroppsvikten och vid hård träning till 2,5% av kroppsvikten.

För unghästar och digivande ston är standardransonen 2,5% av kroppsvikten.

Maximal toleransgräns är angiven till 10 Mg per kg kroppsvikt. Risken för överdosering är således relativt begränsad så länge värdet i foderstaten understiger 40-50 Mg per dag.

 

plus  För mycket Jod

Överdosering med jod (I) kan hos dräktiga ston ha negativ effekt på fostret, och leda till föl som är svaga eller döda vid födelsen.

Åtgärder: Reducera användningen av jodhaltiga mineralfodermedel (t.ex. tångmjöl). Var särskilt uppmärksam på naturpreparat som innehåller marina alger och tångmjöl. # #Nyare forskning visar att hästens behov av jod är högre än tidigare beräknat. NRC-2007 har därför ökat jodbehovet och det beräknas nu som 0,35 Mg per kg torrsubstans i standardransonen.

Programmet varnar för underdosering av jod vid 0,5 x NRC-behovet och för överdosering av jod vid 1,43 x NRC-behovet. I Sverige betyder detta att PC-Horse följer SLU´s rekommendationer (Foderbladet nr 6/07).

Standardransonen räknas per kg torrsubstans och är satt till 2% av kropssvikten för hästar i underhåll, lätt träning och dräktiga ston. Vid moderat träning ökas den till 2,25% av kroppsvikten och vid hård träning till 2,5% av kroppsvikten.

För unghästar och digivande ston är standardransonen 2,5% av kroppsvikten.

Maximal toleransgräns är angiven till 10 Mg per kg kroppsvikt. Risken för överdosering är således relativt begränsad så länge värdet i foderstaten understiger 40-50 Mg per dag.

 

Du kan läsa mer om Jod här

 

Save

Save

Save

Save