minus  För lite Fett

De flesta vanliga fodertyperna för hästar innehåller lite fett. I grovfoder som hö och hösilage ligger fettinnehållet runt 10 - 15 gram (smältbart fett) per kg torrt material. I korn är fettinnehållet ca 20 gram per kg och i havre runt 50 gram per kg.

Fett i form av vegetabiliska oljor är ett viktigt energitillskott i hästens dagsranson. I synnerhet gäller detta hästar som har problem med sockerregleringen och därför bör ha lägsta möjliga mängd stärkelserika kraftfoder eller socker. fett i dagsgivan påverkar blodsockret i begränsad omfattning och kan därför ges till hästar som lätt får fång eller har problem med "tying up"-symptom eller korsförlamning.

Hästen har ingen gallblåsa, men smälter ändå fett i moderata mängder. Om du ger vegetabilisk olja i ransonen kan du oproblematiskt ge upp till 1 deciliter olja (0,1 kg) per 100 kg kroppsvikt. Dvs upp til 0,5 liter per dag för en häst på 500 kg. Detta bör fördelas på minst två måltider. PC-Horse beräknar den totala mängden fett i ransonen, altså fett från både grovfoder, kraftfoder och tilsatt vegetabilisk olja. När den totala mängden fett i ransonen överstiger 1,5 gram per kg kroppsvikt kommet att meddelas att mângden fett är för hög.

 

plus  För mycket Fett

Hästar tycker inte särskilt mycket om vegetabilisk olja. Ge därför inte för mycket vid varje måltid. och blanda gärna upp oljan med något som hästen tycker om, t.ex kraftfodret.

Fett är energirikt, så du kan räkna med att vegetabilisk olja innehåller runt tre gånger så mycket energi som vanliga torra sädesslag eller kraftfoder. Omvänt kan du räkna med att 0,3 kg vegetabilisk olja har samma energivärde som 1 kg kraftfoder.

 

Save

Save