Hästen är en gräsätare vars tarmsystem är anpassat för måltider med mycket grovfoderinnehåll, dvs mycket gräs och örter, antingen det är färskt som hö eller som hösilage. Grovfoder är rikt på fibrer och hästen behöver mycket fiber i maten för att tarmsystemet ska fungera. Grovt sett kan hästens matsmältningssystem delas i två delar. I mage och tunntarm finns enzymer som smälter stärkelse, socker, protein och fett. Längre bak, i blindtarmen och tjocktarmen, är det mikrober - protozoer, bakterier och jäst - som bryter ned svårsmälta fibrer till korta fettsyror som därigenom kan absorberas och omvandlas till energi. Hos hästar som får mycket grovfoder täcks en väsentlig del av energibehovet genom dessa tarm-mikrobers nedbrytning av fibrerna. Mikrobiell matsmältning av fibrer som producerar den här typen av korta, flyktiga fettsyror påverkar inte hästens blodsocker och insulinproduktion. Grovfodret med sitt höga fiberinnehåll är därför en både viktig och riktig del av hästens matsedel.

Fiberrika fodertyper kräver mycket tuggande och leder därför till att hästen använder mycket av sin tid till att äta. Det är viktigt för hästens välbefinnande och trivsel. Samtidigt ökar det salivproduktionen - med minskad risk för magsår som en positiv effekt.

En bra tumregel är att hästen behöver en given mängd grovfoder i sin ranson. Det uttrycks ofta som 1,5 kg hö per 100 kg kroppsvikt. Om vi använder hösilage måste mängden omräknas för att korrigera för det högre vatteninnehållet i hösilage (den lägre torrsubstansen, TS). Detta räknas enkelt fram genom formeln:

Hö, kg x 85
------------------------------------- = Hösilage, kg
TS innehåll, % i hösilage

Exempel: En häst på 500 kg får 7,5 kg hö per dag. Hur mycket hösilage med TS 60 % ska den då få för att detta ska motsvara torrsubstansinnehållet i 7,5 kg hö?

7,5 kg hö x 85
------------------------------------- = 10,6 kg hösilage
60

Fiberinnehållet i grovfoder kan variera mycket beroende på växtslag och botanisk utveckling. När plantorna skördas tidigt är fiberinnehållet inte så högt, men det har högt näringsvärde. Vid senare skörd är istället fiberinnehållet högre, men den högre mängden lignin gör att näringsvärdet sjunker. Det är därför som man, för olika typer av hästar, måste värdera vilken grovfoderkvalitet som passar bäst.

I PC-Horse beräknas ransonens mängd av fibrer som "växttråd". I vanligt hö eller hösilage finns ca 300 gram växttråd per kg torrsubstans (TS). Detta varierar emellertid. Något lägre för tidigt skördat, och högre för sent skördat grovfoder.

PC-Horse räknar med att hästen ska ha 3 gram fiber per kg kroppsvikt från grovfoder dagligen. Dessutom räknar man med att det i totalransonen dagligen ska vara minst 4 gram fiber per kg kroppsvikt (3.5 g vid underhåll och tidig dräktighet). Det motsvarar i runda tal de mängder grovfoder som vi redovisat i denna artikel.

Det finns flera analysmetoder för fiber och det är viktigt att Du inte väljer t.ex NDF som resulterar i dubbelt så höga värden.

Save