Kalcium

Kalcium bygger upp skelettet (utgör ca 35%) och behövs för den normala muskelfunktionen. Speciellt hos unghästar kan brist på kalcium, eller alltför stora mängder kalcium, leda tilll sjukdom som följd av onormal skelettutveckling. För mycket kalcium hämmar upptaget av zink, järn och flera andra mineraler.

Goda kalciumbärare är kalkstensmjöl, klöverhö, lucern och de flesta kraftfoderblandnignar (6-14 gram kalcium/kg). Vanligt hö kan variera från ca 1,5 tilll 5 gram/kg (bör analyseras vid köp av större partier).

Effektiviteten vid absorbering av kalcium avtar med åldern, från ca 70% hos unga hästar tilll 50% hos äldre djur. När bestämning av behov räknar vi med 50% absorbering hos alla äldre hästar.