Kalium

Kalium (K) det viktigaste intracellulära ämnet . Det är med och regulerar syra/bas-balansen och det osmotiska trycket samt ingår även i en rad enzymer knutna tilll glykosen och oxidativ fosforisering. Av kroppens kaliuminnehåll finns ca 90% intracellulärt, och i synnerhet i muskulatur och inre organ.

Våra vanliga grovfodertyper innehåller vanligtvis 1,5 till 2,5 procent kalium i torrsubstans, det vill säga 15 tilll 25 gram pr kg torrt material. Innehållet av kalium i spannmål är lägre, 0,3 tilll 0,6 procent i torrt material. Vid vanlig användning bra grovfoder skulle det under normala förhållanden inte finnas risk för kaliumbrist. Vid beräkning av behoven räknar vi med 50% tilllgänglighet av kalium i fodret.