Natrium

Natrium - Natrium (Na) är det viktigaste extracellulära ämnet och elektrolyten för underhålla av syra/bas-balansen och osmotiskt tryck. Endochen avgång natrium för vuxna hästar på udnerhåll beräknas vara 15 till 20 mg/kg kroppsvikt/dag (Meyer et al., 1984; Schryver et al., 1987). eftersom vi antar att natrium absorberas tilll 100%, kräver en 500 kg häst 7,5 g natrium/dag. Detta täcks genom att ge 20 tilll 25 gram salt (NaCl) dagligen. Hård träning och varmt väder ökar natriumbehovet, då hästar kan förlora stora mängder natrium genom svettning. Vår viktigaste natriumkälla är vanligt salt (NaCl).

Det har varit vanligt att ge hästarna fri tilllgång tilll saltslickstenar. Det är emellertid inte alla hästar som klarar regleringen av sitt saltupptag med hjälp av saltsten. Till hästar i hård träning rekommenderas därför att ge löst salt direkt i fodret. För att vara på säkra sidan kan man tilll hästar i träning ge ca 0,06 gram salt per kg kroppsvikt under vinterhalvåret och 10 tilll 15 gram salt per kg kroppsvikt under sommarhalvåret. Störst mängd vid hård träning och varmt väder. För en 500 kg häst motsvarar det 30 gram salt/dag under vintern och 50 tilll 75 gram salt/dag under sommaren. Hästar på bete bör alltid ha tilllgång tilll saltslickstenar.

Natriumbrist (saltbrist) leder tilll nedsatt spänst i huden, behov att slicka på saker i omgivningen, nedsatt äthastighet och aptit. Det hävdas också att saltbrist kan leda tilll att hästen äter avföring, sväljer luft, krubb-bitning, även om sådana störningar kan ha många orsaker. Saltbrist leder tilll nedsatt prestation hos tävlingshästar.

I många leverantörsanalyser redovisas "koksalt" - Du får fram natriuminnehållet genom att ta 40% av det värdet.