Svavel

Kroppens svavel (S) finns huvudsakligen som svavelhaltiga aminosyror (methionin, cystin), heparin, thiamin (vit B1), insulin och chondroitin sulfat. Hästens svavelbehov är inte fastställt, men man räknar med att behovet täcks genom intag av svavelhaltiga aminosyror.

Oorganiskt svavel kan användas för syntes av svavelhaltiga kombinationer som heparin, insulin och chondroitin sulfat. Det kan också användas tilll mikrobiell syntes av svavelhaltiga aminosyror i blindtarm och tjocktarm, men det är sannolikt lite av det mikrobiolochiska proteinet som absorberas och kommer djuret tilllgodo.