Jod

Jod (I) är viktig for uppkomsten av hormoner i sköldkörteln som kontrollerer vävnadsutbytet (tyroksiner). För från ston med jodbrist kan vara svaga eller döda vid födseln. Även överdosering av jod kan hos dräktiga ston ha skadlig effekt på fostret, och leda tilll föl som är svaga eller dödfödda. Både för mycket och för lite jod leder tilll at sköldkörteln blir förstörd (struma).

I områden som ligger högt, långt från havet eller har lite nederbörd kan det lätt uppstå jodbrist i synnerhet för de som huvudsakligen använder sig av lokalt producerat foder. Behovet av jod är ca 0,3 mg pr kg torrsubstans per dagsgiva. Dräktiga ston har låg tolerans för alltför stora jodmängder. Sjukliga tilllstånd kan uppstå vid dagliga nivåer på 35 mg.

En god jodkälla är tång och vissa havsalger, men innehållet av jod är här så högt (500-700 mg/kg) att det endast bör brukas i små mängder. Kraftfoderblandningar och allasidiga tilllskottsfoder för hästar har tilllsatts jod.