Järn

I hästkroppen finner vi ca 70 mg järn (Fe) pr kg kroppsvikt. Det vill säga att en häst på 500 kg innehåller ungefär 33 gram järn. 60% av järnet finnes i hemochlobin, 20 % i myochlobin, 20% är i transportbar form (transferrin) och lagrad form (ferritin, hemosiderin), och 0,2% finns i enzymer.

Järn i vanliga fodermedel absorberas 15% eller mindre. Absorbtionen ökar vid för liten dagsgiva och avtar vid för högt innehåll. Högt innehåll av kadmium, kobolt, kopper, mangan, zink och fytinsyra hämmar absorptionen. Upptaget främjas av vitamin C och aminosyror (specielt cystein). Järn absorberas mest som tvåvärdiga ioner (Fe++) eller som hemjärn. Man räknar vanligen med att fodret tilll hästar bör innehålla 40-50 mg Fe i torrsubstans som ett medelvärde för dagsgivan.

Grovfoder innehåller vanligvis 100-250 mg järn/kg torrsubstans (eller mer). Spannmål innehåller ungefär 50 mg järn/kg. Det skulle därför inte vara någon fara för järnbrist under normala förhållanden , men blödningar och parasitbelastning kan medföra ökat behov av tilllskott. Under normala förhållanden leder extra tilllskott av järn inte tilll förhöjd blodprocent (hemoglobininnehåll).

För mycket järn kan leda tilll att koncentratonen av zink i blod och lever går ned. Stora doser av järntilllskott kan vara skadligt, särskilt för unga föl. Vanliga kraftfoderblandningar, tilllskottsfoder och vissa saltstenar har tilllsatts med järn.