Övriga näringsämnen

Andra mikromineraler - Molybden (Mo), krom (Cr), nickel (Ni), tenn (Sn), vanadium (V), fluor (F), silisium (Si) och arsenik (As) räknas också med bland de essensiella mineralerna. Behovet för dessa mineraler är inte fastlagt. Det naturliga innehållet i fodret beräknas emellertid täcka behovet varför de vanligtvis inte tilllsätts i foder. Molybden och fluor kan ha giftegenskaper i större doser.

Kisel är det näst vanligaste näringsämnet i jordskorpans ytlager, men är lite känt när det gäller effektierna på däggdjur. Kisel är viktigt vid uppbyggnad av benvävnad och är en viktig komponent i bindvävnad, hyalyronsyra och ledbrosk. Kisel finns i naturen som SiO2 och tas lätt upp av hästen. Natrium zeolit (SZA) absorberas lättare och man har funnit att detta näringsämne är bra för hästar i träning och att det motverkar skador. Eftersom Kisel förekommer så rikligt i naturen är det mindre troligt att det ska uppstå brist hos hästar. Det saknas internationellt etablerade normer för behov av kisel för hästar.

Bor är accepterat som ett essentiellt näringsämne. Baserat på de resutlat som föreligger bör man kunna räkna med att de mycket små mängderna som utgör behovet täcks genom det naturligt förekommande bor i foder. Det saknas internationellt etablerade normer för behov av bor för hästar.

Bly (Pb), kvicksilver (Hg) och kadmium (Cd) är giftiga.

 

beraknasej