Zink

Zink (Zn) är en viktig beståndsdel i många enzymer. Det absorberas relativt dåligt, 5-10%, men absorbtionen varierar i förhållande tilll djurets zinkstatus. Zinkbrist ger nedsatt aptit och tilllväxt, nedsatt immunförsvar och det reducerar hudens styrka och motståndskraft. Zinkbrist sätts även i samband med utvecklingssjukdomar i skelettet, t.ex osteochondrose (Knight et al., 1985).

För mycket zink kan leda tilll nedsatt utnyttjande av koppar och därmed ge samma symptomer som kopparbrist (felaktig utveckling av skelettet). NRC-2007 använder i sina tabeller ett Zink/Koppar-forhållande på 4/1, det vill säga 4 gånger mer Zink än koppar.

Man beräknar att zinkbehovet för alla kategorier häst är 40 mg pr kg torrsubstans i dagsgivan, men det diskuteras om detta är för lite särskilt tilll unghästar (Knight et al., 1986). Hö innehåller oftast 15-30 mg zink pr kg och havre ungefär samma. Vanliga tilllskottsfoder och kraftfoderblandningartilll häst har tilllsatts zink.