Kvoter i Sverige

I PC-Horse redovisas kvoter för Ca/P och Zn/Cu i foderstaten. Många efterlyser råd om vad som bör vara önskvärda värden. Nedan redovisar vi en sammaställning gjord av Dr Dag Austbø som är försteamanuens och tf. professor  vid Universitetet för miljö- och biovetenskap.

Enheter:
Energi: MJ omsättbar energi (MJ ME)
Protein: Smältbart råprotein (DCP)
Ca: Kalsium
P : Fosfor

Kommentarer:
● DCP/MJ kvoten bör inte understiga de rekommenderade värdena. Något högre värden än de angivna medför normalt inga problem.
● Ca/P kvoten ska inte understiga rekommenderade värden och ej vara högre än 2,0. *Den höga rekommendationen för "lätt arbete" avser hästar som går in i träning från underhåll eller konvalecens.
● Zink/Koppar (Zn/Cu) kvoten bör hållas nära 4 (3-5).

Rekommenderade värden i Sverige:
MJ ME, Smältbart råprotein (DCP)

  DCP/MJ Ca/P Zn/Cu
Underhåll Lågt 6,0 1,4 4
Underhåll Högt 6,0 1,4 4
Träning Lätt 6,0 1,7* 4
Träning Hårt 6,0 1,4 4
Dräktig 8 mån 6,2 1,4 4
Dräktig 11 mån 8,1 1,4 3
Lakterande 1 mån 8,8 1,5 4
Lakterande 3 mån 8,8 1,6 4
Unghäst 4 mån 11,5 1,8 4
Unghäst 6 mån 9,5 1,8 4
Unghäst 12 mån 7,0 1,8 4
Unghäst 18 mån 6,5 1,8 4
Unghäst 18 mån moderat tränad 6,5 1,8 4
Unghäst 24 mån moderat tränad 6,0 1,8 4