Proteinbehov / Mjölkproduktion


Proteinbehov vid mjölkproduktion
- Proteinhalten i mjölken är högst strax efter fölning och avtar succesivt under digivningsperioden Mjölkens sammansättning tycks inte bli påverkad av fodrets sammansättning, men mjölkmängden är avhängig av stoets energi och proteinintag. Stoets mjölk innehåller 2,1 % protein i första delen av digivningsperioden och 1,8 % protein i den senare delen. Proteinbehov vid mjölkproduktion anges som smältbart råprotein/kg mjölkproduktion.

Laktationsmånad Smältb.råprotein, g/kg mjölk
1 50
2 44
3 44
4 40
5 40


OBS! Stoets proteinbehov vid underhåll skall läggas tilll proteinbehovet vid mjölkproduktion.