Proteinbehov / Dräktighet


Proteinbehov vid fosterproduktion
- Avelston som inte är digivande (lakterande) har första delen av dräktigheten inte nämnvärt högre proteinbehov än vid underhåll. Det är dock påvisat att fodrets proteinhalt påverkar stonas prochesteronvärden, och kan på så sätt påverka fruktbarheten (Holtan & Holt, 1983). Då 60-65% av utvecklingen hos fostret sker de sista 90 dagarna i dräktigheten ökar proteinbehovet mycket i denna period. Proteinbehov vid dräktighet, gram smältbart råprotein per 100 kg kroppsvikt.

Dräktighetsmånad Proteinbehov Exempel
8 12g Smältb.råprot, g/d, för dräktigt sto, 500 kg i 10. dräktighetsmånad: Smältb. råprotein = 5 x 33 = 165 g/d
9 25g
10 33g
11 50g


OBS! Stoets proteinbehov vid underhåll skall läggas tilll proteinbehovet vid dräktighet.