Proteinbehov / Träning


Proteinbehov för hästar i träning - Vid beräkning av proteinbehov för arbete används samma värden som för underhåll. Energibehovet ökar och medför att hästen får mera foder, detta gör att proteinhalten också automatiskt ökas. Till hästar i hårt arbete eller träning blir proteininnehållet som regel för högt än för lågt. Ett undantag kan vara när det ökade energibehovet i stor grad täcks genom att fodra fett eller olja.För vuxna hästar i träning och tävling är proteinbehovet 6 gram/MJ