Proteinbehov / Unghästar


Proteinbehov för unghästar - Unghästars krav på proteinkvalitet är den största. Då unga djur generellt har ett mindre upptag av foder än vuxna djur måste proteinhalten vara högre i fodret för unghästar än i det till vuxna hästar.

Unghästars proteinbehov vid olika åldrar:

Ålder,mån. 3 6 12 18 24 30 36
DCP Smältbart råprotein 583 501

414

383 376 378 378
DCP / MJ 12,3 9,2 7,0 6,4 6,2 6,2

6,2

DCP = Smältbart råprotein  - Värden ändrade i PC-Horse3 fr.o.m v 3.23


Vi registrerar att proteinbehovet minskar i förhållande tilll energibehovet allteftersom hästen blir äldre. En korrekt balans mellan energi och protein är viktigt för en optimal tilllväxt.

Unghästars lysinbehov blir mindre med åldern. Vid 3, 6, 12, och 18 månaders ålder är lysinbehovet lika med 0.8, 0.6, 0.45, och 0.45 gram per MJ energi i dagsransonen.