Vilken grovfoderkvalitet bör man köpa till hästar?

När du ska köpa grovfoder är det naturligtvis viktigt att köpa en kvalitet som passar för just de hästar du har. Ponnier och hästar som lätt blir feta bör ges grovfoder med lägre energiinnehåll än unghästar , avelsston och hästar i träning. Om du väljer hö eller hösilage har mindre betydelse så länge som näringsinnehållet och den hygieniska kvaliteten är tillfredsställande.

Hästens dagsgiva bör innehålla minst 1,5 kg grovfoder per 100 kg kroppsvikt. Detta är viktigt för att normal funktion i tarmsystemet och för att hästen ska få tillräckligt med tuggtid för att känna sig mätt och tillfreds. För hästar som lätt blir feta bör du således välja ett grovfoder med lågt energiinnehåll så att de kan äta tillräckligt mycket utan att bli feta. För hästar som tränas är det tvärtom. De bör ges tillräckligt med grovfoder men det ska vara grovfoder med högre energiinnehåll. Det medför att mängden kraftfoder kan minskas i ransonen, något som kan ha positiv effekt på hälsa och trivsel, något som i många fall även leder till bättre prestationer.

hay vs ensilage

Numera används både hö och olika typer av hösilage till hästar. Det är värt att beakta att hö är ganska torrt, medan hösilaget kan variera ganska mycket när det gäller fukthalten. Vanligtvis innehåller hö ca 15% vatten och 85% torrt material. Man säger att höet har 85% torrsubstans (TS). Hösilage till hästar innehåller oftast mellan 40% och 25% vatten. Det betyder att TS-halten är mellan 60% och 75%.

När du ska jämföra näringsinnehållet mellan olika partier av hö eller hösilage ska du alltid jämföra näringsvärdet per kg torrsubstans, inte per kg foder.

Och när du ska beräkna vad som är en lämplig mängd grovfoder i dagsgivan för hästar ska du också räkna mängden i kg torrsubstans, inte per kg foder. En häst som får 7 kg hö dagligen får mer grovfoder än en häst som ges 7 kg hösilage. Hur stor skillnaden blir avgörs av hur fuktigt hösilaget är (TS%). Om vi antar att höet håller 85% TS och hösilaget 60% TS kommer det att innebära att 7 kg hö ger 7 x 0,85 = 5,95 kg torrsubstans. På motsvarande sätt att räkna kommer 7 kg hösilage med 60% TS ge 7 x 0,60 = 4,2 kg torrsubstans. Exemplet visar att hästen som gavs 7 kg hö fick nästan 2 kg mer torrsubstans än hästen som utfodrades med 7 kg hösilage. När du använder hösilage är det därför viktigt att känna till TS-halten så att du kan beräkna mängden hästen ska ha i torrsubstans. I ovanstående exempel skulle det innebära att häsgten som fick hösilage med 60% TS måste ges ca 10 kg hösilage för att mängden grovfoder ska vara likvärdig med en ranson på 7 kg hö.

När du har en analys på grovfodret du köpt ska du således värdera näringsinnehållet per kg torrsubstans. Därmed blir det lättare att jämföra olika kvaliteter hösilage med tanke på näringsinnehållet. Och det är lättare att få rekommendationer om vilken grovfoderkvalitet som passar bäst för olika typer av hästar. Om det är hö eller hösilage spelar mindre roll.

Ponnier och hästar med låg aktivitet och som lätt blir feta: Här passar ett grovfoder med max 6,9 MJ och helst inte högre än 70 gr smältbart råprotein per kg TS. Med en sådan kvaitet kan dun ge hästen än god mängd grovfoder utan att den riskerar att bli för fet.

Ponnier och hästar i underhåll eller enbart lätt motion: Här passar ett grovfoder med 7,0 – 7,9 MJ och helst inte mer än 90 gram smältbart råprotein per kg TS.

Ponnier och hästar i lätt till medelträning: Här passar ett grovfoder med 8,0 – 9,9 MJ och helst inte mer än 115 gram smältbart råprotein per kg TS.

Ponnier och hästar i hård träning: Här passar ett grovfoder med minst 10,0 MJ och helst inte mer än 130 gram smältbart råprotein per kg TS. Hästar i hård träning har ett högt energibehov. Med denna kvalitete grovfoder i passande mängd (minst 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvikt) får hästarna en betydande del av sintt energibehov täckt från grovfodret och du kan begränsa mängden kraftfoder.

Unghästar och avelsston: Här passar ett grovfoder med lägst 9,0 MJ och mer än 85 gram smältbart råprotein per kg TS. I synnerhet till unghästarna och de högdräktiga stona är det viktigt att säkerställa att innehållet smältbart råprotein inte är för lågt.

I Norge och Sverige erbjuder nu Eurofins sina grovfoderanalyser både som en pdf-fil som kan skrivas ut och som en dataläsbar XML-fil. Denna datafil kan duläsa in automatiskt i PC-Horse programmet. Det förenkler avsevärt arbetet med att göra foderplaner för alla typer av hästar.

Du som har PC-Horse, kom ihåg att fråga efter den dataläsbarta XML-filen när du köper grovfoder av din leverantör.


Hur har Du nytta av PC-Horse i samband med detta?

PC-Horse är ett av världens mest kvalificerade hjälpmedel för utfodring av hästar. Du kan följa och hålla ordning på alla sorters hästar (ras, kön, vikt, hull, ålder, träningsintensitet, utegång, mm) och utfodra dem med färdig-att-använda-analyser på marknadens ledande foder samt kombinera dessa med dina egna foderanalyser (eurofins analyser kan läsas in direkt).

Behoven för varje häst beräknas individuellt och när du ser en individ som avviker från det önskvärt normala i vikt eller beteende så kan du snabbt korrigera den hästens foderstat för att inte hamna i problem.