I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Grupputfodring av hästar på vintern

Många håller sina hästar utomhus på lösdrift i grupper under vintern. Det gör att man måste ta hänsyn till den extra utfodring som den kalla väderleken kräver. Hästar klarar sig visserligen bra i kallt klimat, men åldersfaktorer, hull, ras, acklimatiseringsförmåga och utfodring påverkar i hur hög grad varje enskild häst tål kyla. God omvårdnad och utfodring blir därför speciellt viktiga faktorer att uppmärksamma.

Vad påverkar hästens förmåga att tåla kyla?

Hur bra tål hästar kallt väder? Det kan på fackspråk definieras som "lägsta kritiska temperatur" (LCT) för varje enskild häst. Det vill säga den temperatur där hästen fysiologiskt måste öka sin värmeproduktion för att upprätthålla normal kroppstemperatur. Stora, tunga hästtyper tål kyla bättre än t.ex fullblodshästar. Och vuxna hästar har lägre LCT (tål kyla bättre) än unghästar. Generellt kan man säga att välfödda individer i gott hull tål kyla bättre än svårfödda och tunna hästar. Dåliga tänder, parasiter och sjukdom kan dessutom leda till att hästar inte tål kyla så bra.

Hur reagerar hästar på kyla?

Hästars omedelbara reaktion på plötsligt kallt väder är att ändra beteende. De söker lä, stätt tätt tillsammans och vänder baken mot vind, snö och regn. Temperaturen på benen, öronen och mulen sjunker då blodtillströmningen till extremiteterna minskar för att förhindra värmeförlust. En mer långsam reaktion är att de sätter tjockare päls och börjar äta mer.

Lägre kritisk temperatur (LCT) för acklimatiserade, välfödda vuxna hästar ligger runt -11oC till -15 oC. För åringar kan det ligga mellan  0 oC og -5 oC. Vind, snö eller regn/slask påverkar den temperatur som hästen upplever (effektiv temperatur). Det vill säga den köldpåverkan hästen känner under de olika väderförhållandena.

Tabell. Exempel på uppmätt temperatur och effektiv temperatur vid olika vindstyrkor

Temperatur oC Vind m/sek Effektiv temperatur Vindstyrke
+5 5 +1,3 Lätt bris
+5 10 -0,4 Frisk bris
+5 15 -1,5 Styv kuling
0 5 -5,0 Lätt bris
0 10 -7,0 Frisk bris
0 15 -8,5 Styv kuling
-5 5 -11,0 Lätt bris
-5 10 -13,7 Frisk bris
-5 15 -15,0 Styv kuling
-10 5 -17,4 Lätt bris
-10 10 -20,3 Frisk bris
-10 15 -22,0 Styv kuling

Nationella riktlinjer för hull hos hästar som går i grupp

För hästar som hålls i grupp finns det nationella riktlinjer och krav på hagar, ätplatser mm som måste efterlevas. Ett av dessa kraven är att hästarna ska ha tillgång till vindskydd med 3 väggar och torra liggplatser för samtliga individer i gruppen. Det skall alltid finnas tillgång till friskt vatten. För lite vatten leder lätt till förstoppning och kolik.

Utfodring

En av de viktigaste faktorerna som påverkar häsgtens köldtolerans är energiintaget. Tillräcklig mängd foder av god kvalitet är nödvändig för att täcka det ökade energibehovet. Hästarna kan själva öka sitt foderintag om energibehovet blir större. Därför är knepet att ge bra hö och hösilage efter aptit den bästa och enklaste metoden att sörja för hästarna foderbehov.

Rangordningen i grupper

Hästar som hålls i grupp upprättar en rangordning sig emellan. Försiktiga individer kan tunna ur även om det finns tillräckligt med foder i hagen. För att säkerställa att samtliga hästar i gruppen får mat i tillräcklig mängd är det viktigt att ha flera matplatser. Och att det är tillräckligt stort avstånd mellan dem. Annars kommer dominanta hästar att jaga undan de underordnade så att de inte får äta tillräckligt - även om det kanske lagts ut tillfredsställande mängder foder.

Vuxna hästar som inte tränas klarar gott av att täcka sitt behov om de får fri tillgång till hö eller hösilage av god kvalitet plus tillskott av en vitamin/mineral-blandning. Unghästar, dräktiga ston och hästar i träning behöver ges extra kraftfoder. Det kräver att det finns möjligheter att fodra hästarna individuellt. Grupptilldelning av kraftfoder rekommenderas inte.

När hästarna går ute i grupp är det särskilt viktigt att man följer varje enskild häst noga. Detta för att säkra att varje häst ges förutsättningar för sin välfärd, utveckling, hull och hälsa. Efter träning ska hästar som är svettiga ges möjlighet att torka innan de släpps ut i gruppen igen. Eventuellt behov för att lägga på täcke ska värderas för varje enskild häst. Många hästar kräver inte detta, såvida det inte är mycket kallt eller dåligt väder.

PC-Horse och grupputfodring

När du använder PC-Horse för att göra foderstater till dina utegående hästar i grupp kan du välja att klicka boxen "Aktiv häst". Då ökas hästen energibehov med 10%. Programmet kan inte ta hänsyn till den vädersituation eller temperatur som råder vid varje tillfälle. Det enklaste och säkraste sättet, att sätta upp en foderplan för hästar i lösdrift, är att göra en foderstat som vanligt - och så fodra dem med gott hö eller hösilage efter deras aptit. På det sättet kan hästarna själv reglera och öka sitt foderintag när de behöver extra energi. Se bara till att du har ett analyserat grovfoder så att du vet att du har foder av god kvalitet.

Då du vid grupputfodring inte kan kontrollera hur mycket grovfoder varje enskild häst äter blir det viktigt att du ändå följer utvecklingen hos varje individ. Det är alltid viktigt, men blir särskilt uppenbart om vintern

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2012.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save