I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Kolhydrater i hästens dagsranson

Kolhydrater är huvudkällan till energi i hästens dagliga intag. Men kolhydrater är en stor familj som omfattar många näringsämnen från enkla sockerarter till de mer komplexa som stärkelse och cellulosa. Dessa olika kolhydrater förbränns antingen enzymatiskt i tunntarmen, eller också blir de smälta (fermenterade) av mikroberna, huvudsakligen i blindtarmen och tjocktarmen.

Förbränning av kolhydrater i tunntarmen

I tunntarmen bryts socker och stärkelse ned till enkelt socker med hjälp av enzymer och absorberade i blodet i form av glukos (blodsocker). Därifrån transporteras glukosen vidare till levern, muskler och andra kroppsorgan där de används som energi eller lagras som glykogen eller kroppsfett. Mängden glukos i blodet reguleras noga med hjälp av insulin. De flesta hästar har inget problem sin reglering av blodsockret, men vissa hästar och ponnier är vad man kallar insulinresistenta (de reagerar för lite på insulin) och får därmed problem med sin reglering. För sådana hästar är det viktigt att att dagsransonens innehåll av socker och stärkelse hålls så låg som möjligt.

I normala ransoner är det huvudsakligen stärkelse från sädesslag i kraftfoderblandningar som kan utgöra ett problem. Korn och majs innehåller omrkring 500 g stärkelse per kg, medan havre innehåller 350 g/kg. I kraftfoderblandningar till häst brukar stärkelseinnehållet variera mellan 140 till 450 g/kg. Till normalt friska hästar rekommenderas att inte ge mer än 0,4 kg sädesbaserat kraftfoder per 100 kg kroppsvikt per måltid. Detta betyder max 2 kg per måltid för en häst på 500 kg.

Förbränning i blindtarm och tjocktarm

Fiber i fodret, huvudsakligen cellulosa och hemicellulosa, fermenteras av mikroberna i blindtarmen och tjocktarmen. Detta leder till uppkomst av flyktiga fettsyror, mest ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Dessa fettsyror blir tas upp och används antingen för energi direkt eller också lagras de som kroppsfett. Propionsyra kan även förvandlas till glukos i levern. Dessa flyktiga fettsyror som produceras i de bakre delarna av tarmsystemet tas upp och används av hästen utan problem. Därför är det önskvärt att grovfoder (hö, hösilage, gräs) och andra fiberrika fodertyper utgör en så stor del av hästens dagliga intag som möjligt. De är dessutom viktiga för den normala utfyllningen och transporten i tarmen.

PC-Horse

När du arbetar med PC-Horse med dina foderstater kan du i våra högre programversioner se hur mycket socker, stärkelse och fiber ransonerna innehåller. Därmed kan du anpassa dagsransonerna för varje individuell häst. Förutom att Du naturligtvis kan se innehåll och balans mellan andra nödvändiga näringsämnen för hästen.

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2017.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.