I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Kalium

Kalium (K) är det mineral (ionet) som förekommer i högst koncentration i kroppens alla celler - både hos djur och människor, och i plantornas celler. I blodet och i vätskan mellan cellerna är det Natrium som dominerar, och koncentrationen av Kalium är låg. Både Kalium och Natrium är positivt laddade, och i ett komplicerat samspel säkrar de två kationernaatt nerver och muskler fungerar normalt. Kalium från fodret tas upp snabbt och komplett via tarmväggen och transporteras till cellerna med blodet. Omkring 75% av kroppens Kalium finns i skelettets muskulatur.

Kalium källor
Eftersom levande växtceller har ett högt innehåll av kalium, är de vanligaste grovfodertyperna som vi använder i hästens utfodring (gräs, hö. hösilage) goda kaliumkällor. Dessa foderslag innehåller omkring 10 till 20 gram kalium per kg torrsubstans. Korn och kornprodukter kommer från växtceller som är specialiserade på näringsskapande, och innehåller därför väsentligt mindre (2-5 gram per kg torrsubstans) än foder från hela plantor. Detta betyder att hästar som får ransoner med en rekommenderad mängd grovfoder, motsvarande 1,5 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt, kommer att få ett överskott av kalium i sin ranson.

Kalium behov
Kaliumförlusten genom urin och avföring måste täckas av foderintaget. Unga, växande djur måste därför tillföras kalium för att kunna bygga upp nya celler.

Hos vuxna hästar på underhåll, och dräktiga ston är behovet omkring 5 gram per kg kroppsvikt. Hos ston med föl under de första 3-4 månaderna av digivningen är behovet omkring det dubbla av underhållsbehovet, på grund av mjölkens höga kaliuminnehåll. För unghästar i tillväxt är behovet runt 5,5 gram per 100 kg kroppsvikt.

Träning ökar behovet av kalium genom ökad förlust via svettning och ökad avgång i urinen. För hästar i intensiv träning är behovet omkring det dubbla av underhållsbehovet, ca 10 gram per 100 kg kroppsvikt.

I ransoner med tillräcklig mängd grovfoder blir innehållet av kalium högre än vad de flesta hästar har behov för. För en häst på 500 kg betyder detta att en ranson på 5 kg grovfoder (TS) ensamt skulle täcka kaliumbehovet för en häst i intensiv träning.

För lite kalium
Tecken på för lite kalium är ofta trötthet, svaghet i muskulaturen, dåsighet, nedsatt träningsvillighet och nedsatt vilja att dricka och äta. Hos friska hästar som får ransoner med tillräcklig mängd grovfoder ser man ytterst sällan tecken på för lite kalium. Om kaliumbrist konstateras, kan man då ge mineraltillskott som innehåller kaliumsalter.

För mycket kalium
Hästens njurar anpassar utskiljningen av kalium efter kroppens nivå av kaliuminnehåll. Vid högt intag av kalium ökar då även avgången av kalium med urinen så att kaliumbalansen i kroppen bibehålls. Det är emellertid viktigt att hästarna alltid har fri tillgång till vatten, om de ska klara av sin avskiljning av överskottet via urinen.

 

PC-Horse
I de högre versionerna av PC-Horse (Skola, Konsult och Professional) nberäknas nu (fr.o.m version 2.32) kaliumbehovet för alla typer av hästar, och ransonens kaliuminnehåll visas i förhållande till hästens behov.

PC-Horse varnar om innehållet grovfoder i ransonen är lägre än rekommenderat. Det gör det enkelt att justera ett för lågt kaliuminnehåll genom att öka mängden grovfoder.

 

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2017.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save