I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Förändring av utfodringen till ston under sista delen av dräktigheten

Kommentera gärna denna artikel.

Under den här tiden på året befinner sig många avelsston i sista månaderna av sin dräktighetstid. Det betyder att fostret nu ökar sin tillväxt och behöver mer näring för att utvecklas optimalt. Och eftersom det är stoet som ska leverera all näring till fostret så måste hennes foderranson anpassas till det ökad näringsbehovet.

mare pregnant

Fostrets tillväxt
Under de första 7 månaderna av dräktighetstiden växer hästfostret relativt lite. Under den tiden når den blivande hästen bara ca 20% av sin födelsevikt. Det betyder att stoets näringsbehov dittills endast i liten mån avviker från det sk underhållsbehovet. Under de 3 - 4 sista månaderna ökar mellertid fostrets tillväxt avsevärt. Enbart under sista månaden före fölningen lägger fostret på sig 30% av sin födelsevikt. Kroppsvikten för ett nyfött föl brukar vara omkring 10% av den normala kroppsvikten för stoet. Ett föl är således relativt stort vid sin födelse, sett i förhållande till sin mors storlek.

Näringsbehovet vid dräktighet
Alla näringsämnen som krävs för att producera ett föl (muskler, skelett, hovar, päls, mm) måste överföras till fölet via stoets blod. För att inte stoet ska tära på sina egna kroppsreserver måste därför vi som utfodrar se till att utfodringen följer och tillgodoser de ökande behoven som stoet har. Kroppen hos ett nyfött föl består till en stor del av protein (muskler), mineraler (skelett) och vatten. Under sista dräktighetsmånaden har stoet ett kraftigt ökat näringsbehov. Jämfört med sitt underhållsbehov behöver hon nu 30% mer energi (MJ), 75% mer protein och runt 80% mer kalcium och fosfor.

46dia mars2016

Kvalitets kontroll
I normala fall bör dagsransonen till ett avelssto bestå av mer än 2/3 grovfoder. Det är väl allmänt känt (hoppas vi) att ett av de viktigaste kvalitetskraven i ett stall är att man känner till näringsinnehållet i sitt grovfoder. Att man har grovfoder som är analyserat till sitt innehåll och där man känner till innehållet av energi (MJ), smältbart protein, kalcium och fosfor. Detta får anses vara ett minimikrav för att du ska kunna sägas hålla en lägsta kvalitetskontroll i din utfodring. Speciellt som, när det gäller protein och kalcium, kan förekomma mycket stora variationer i innehåll. Dessa innehållsnivåer som dessutom inte kan värderas visuellt (genom att se på fodret). Därför måste man ha en foderanalys till hands med vars värden man sedan kan göra en foderstatsberäkning.

Om du har en foderanalys från t.ex Eurofins så kan dina beräkningar underlättas högst betydligt eftersom deras datafiler (xml-format)  kan läsas rakt in i programmet - och du slipper fundera över TS-tal eller andra besvärliga omräkningar.

Tiden runt fölningen
Nu är det mycket viktigt att stoet är i god kondition vid fölningen. Det är inte bara viktigt för råmjölksproduktionen, det har också betydlese för stoets kommande fruktbarhet (fertilitet). Stona blir ofta betäckta igen redan vid fölbrunsten (9-11 dagar efter fölningen) eller vid månadsbrundsten (ca 30 dagar efter fölningen). För att oddsen för en ny dräktighet ska bli den bästa möjliga måste stoet vara i god kondition och i näringsmässig balans.

PC-Horse
När du lagt in stoets betäckningsdatum, och därefter hennes fölningsdatum, så håller PC-Horse programmet löpande ordning på i vilken dräktighetsmånad (exakt på dagen) stoet befinner sig i, och hur länge det var sedan hon fölade. Programmet hjälper dig att exakt hålla reda på var i sin reproduktionscykel stoet befinner sig - och vilka näringsbehov hon har vid varje givet tillfälle.

 

Kommentera gärna denna artikel.

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2015
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save

Save

Save

Save