I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Kobolt

Please comment on this article

Förutom att Kobolt är en naturlig mikromineral i hästens foderransoner, så har kobolt även satts i samband med doping av tävlingshästar i flera länder. Vad är då kobolts naturliga funktion i kroppen? Vad är hästens rekommenderade behov av kobolt och vilka är de säkra mängderna man kan tillsätta i ransonen för tävlingshästar?

cobalthorse

Kobolt´s funktion i kroppen
Kobolt är ett nödvändigt mineral som behövs (tillsammans med järn och koppar) för att tarmmikroberna ska kunna producera vitamin B12. Därför är kobolt som en del av vitamin B12 nödvändigt för att röda blodkroppar (erythropoiesis) ska kunna skapas i kroppen.

Behov
Hästens behov av kobolt är hos NRC 2007 satt till 0,05 mg per kg torrsubstans i ransonen. Detta motsvarar att en vuxen häst på 500 kg har ett behov på 0,5 - 0,7 mg per dag. För lite kobolt förväntas ge brist på vitamin B12. Kobolt eller Vitamin B12 brist har emellertid inte rapporterats hos hästar - ej heller kunnat framkallas i försök. Detta betyder, att under normala förhållanden, får hästar tillräckligt med kobolt för att tarmmikroberna ska kunna producera tillfredsställande mängd vtamin B12.

Kobolt i hästens fodertyper
Kobolt finns i små mängder i hästens naturliga foderslag. Typiska mängder i grovfoder brukar vara 0,04 – 0,08 mg per kg torrsubstans, och lägre än detta i spannmål. Mängderna kan variera mellan olika regioner och länder, beroende på jordmån.

Kobolt och doping av tävlingshästar
Under senare år har det kommit rapporter om tränare av trav- och galopphästar som givit sina hästar mer kobolt än vad som rekommenderas. Detta troligen baserat på en tro att högt intag av kobolt kan öka produktionen av röda blodkroppar. Om detta stämmer är ännu oklart, men det betvivlas av forskare. Det man är rädd för är att de negativa effekterna av för stort koboltintag. Hos människor finns rapporter om organsvikt, förstorelse av skjöldspottskörteln och till och med - dödsfall.

I några studier har det påvisats att när tävlingshästar givits stora mängder kobolt (mer än 200 mg/d)så kunde man inte påvisa några ökade mängder blodsorgan. Istället för fysiologiska ändringar som skulle förväntas förbättra hästens prestationer, observerades det motsatta: Stark svettning, skälvande muskulatur, rastlöshet, hästar som faller ned på knäna och korta perioder av kollaps.

Hästar som får kobolt i de mängder som rekommenderas får blodvärden 0,5 – 3 mikrogram per liter. För tävlingshästar har man i dopingreglementet satt en övre gräns för kobolt i blodplasma på 25 mikrogram per liter och i urin på 100 mikrogram per liter. För att uppnå så höga värden i blod och urin måste man ge mängder kobolt långt över det rekommenderade värdet, eller ge injektioner av kobolt direkt in i blodet.

PC-Horse
PC-Horse beräknar koboltbehovet individuellt för varje häst. Utöver det beräknas det totala koboltinnehållet i ransonen. Om du använder PC-Horse när du gör foderstater kommer du alltid att känna till din hästs behov och hur stort innehållet av olika näringsämnen är i varje enskild ranson.

Please comment on this article

 

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2017
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save