I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

En viktig tid för avelstoet

Våren, och försommaren, är en viktig tid för avelsstona. Under denna period går de från att vara högdräktiga till, att efter fölning, bli lakterande (mjölkproducerande). Under samma tid ska de även betäckas på nytt och förhoppningsvis bli dräktiga igen. Detta ställer stora krav på utfodringen om resultatet ska blir som bäst, det vill säga att man får ett stort friskt föl och ett avelsto som mjölkar bra och som blir dräktig igen vid betäckningen.

Näringsbehovet ändrar sig genom de olika faserna i ett avelstos liv. Före stoets första betäckning är hennes näringsbehov ungefär som underhållsbehovet eftersom hon varken tränas eller deltar i någon speciell aktivitet. När hon blivit dräktig ökar näringsbehovet tämligen blygsamt under de första 7 månaderna av dräktigheten som en följd av att fostertillväxten är relativt liten under denna period. Men, under sista tredjedelen av dräktigheten växer fostret kraftigt och näringsbehovet ökar gradvis från 8:e till 11:e dräktighetsmånaden. Det innebär att energibehovet är runt 30% högre än underhållsbehovet under sista tiden före fölning. Dessutom ökar behovet av andra näringsämnen. T.ex behöver stoet tillföras 75 - 80% över underhållsbehovet när det gäller protein, kalcium och fosfor.

misstheboatmedfoal

Foto: Miss The Boat gick till avel efter en framgångsrik tävlingskarriär. Ägs idag av HorseNature KB som använder PC-Horse för att göra foderstater i sin uppfödning av fullblodshästar till galoppen.

Efter fölningen startar mjölkproduktionen för att vara på topp efter 3 - 4 veckor. Ett avelsto under topplaktation mjölkar ca 3 liter per 100 kg kroppsvikt. Det är en betydande produktion som ökar stoets näringsbehov väsentligt. Jämfört med undershållsbehovdet har nu energibehovet fördubblats, och behovet av protein, kalcium och fosfor har ökat till nästan det tredubbla. Då behöver man inte vara någon Einstein för att begripa att detta ställer krav på hur fodergivan måste anpassas och sättas samman.

Efter fölningen ska du nu inte endast ta hänsyn till att stoet ska procucera mjölk till fölet, hon ska även ha ett överskott i näringsbalansen för att komma i normal brunst redan efter cirka 9 dagar (fölbrunsten) och därefter igen efter 30 dagar (månadsbrunsten). Det vill säga att kort tid efter det att stoet har fölat ska hon vara klar för betäckning. Om fölningen gåt bra och om stoet är i god form kan man då betäcka efter mellan 9 - 11 dagar. Har det varit problem, t.ex med att få ut efterbörden, bör man vänta med betäckningen till månadsbrunsten, dvs efter 30 dagar.

Fruktbarheten påverkar av näringsstatusen. Om stoet är för tunnt, eller får för klen utfodring efter fölningen så kommer det att påverka inte bara brunstcykeln utan även stoets förmåga att behålla det befruktade ägget och att utveckla fostret. Det är därför synnerligen viktigt att man fodrar på rätt sätt under sista delen av dräktigheten och efter fölningen. Detta ställer naturligvis även höga krav på utfodringen vid hingststationerna, där gästande ston med föl stallas upp för betäckning. Här är det samtidigt viktigt att ta miljöhänsyn. Det är ju ofta många ston som kommer samtidigt, och från olika ägare. I synnerhet gäller det ston med föl vid sidan, som lätt kan bli stressade och rädda om sitt föl. Stress är negativt för brunst och fruktbarhet så man måste lägga stor vikt vid att skapa en god miljö för stona. Det bästa är om de kan gå ute på goda beten.

När stoet och fölet släpps på sommarbetet räknar man med att betesgräset ska täcka näringsbehovet. Det är emellertid mycket viktigt att Du är observant på Dina hästar under betesperioden. är hästarna vid gott hull? Börjar det bli ont om gräs? Avelstoet och fölet har stort näringsbehov och bör alltid erbjudas de bästa betena. De ska också ha tillgång till saltsten - gärna en som har tillsatts extra mineraler.

Stoets näringsbehov ändrar sig mycket under dräktighetsperioden och efter fölningen. För att säkerställa en god näringsstatus för avelstoet under hela året är PC-Horse till stor hjälp. När Du lägger in betäckningsdatum i programmet så håller programmet ordning på hur långt stoet framskrider i dräktigheten och beräknar löpande (dag för dag) näringsbehovet för henne. Efter fölningen behöver du bara ändra stoets status från dräktig till lakterande och lägger in fölningsdatum. Då ändrar programmet beräkningen för att kompensera för mjölkproduktion vid varje tidpunkt. PC-Horse tar även hänsyn till att stoet ska komma i brunst och kunna bli dräktig igen.


Hur har Du nytta av PC-Horse i samband med detta?

PC-Horse är ett av världens mest kvalificerade hjälpmedel för utfodring av hästar. Du kan följa och hålla ordning på alla sorters hästar (ras, kön, vikt, hull, ålder, träningsintensitet, utegång, mm) och utfodra dem med färdig-att-använda-analyser på marknadens ledande foder samt kombinera dessa med dina egna foderanalyser (eurofins analyser kan läsas in direkt).

Behoven för varje häst beräknas individuellt och när du ser en individ som avviker från det önskvärt normala i vikt eller beteende så kan du snabbt korrigera den hästens foderstat för att inte hamna i problem.

This article was originally written by Dr. Dag Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2012.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author. 

Save

Save

Save

Save