I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Hästar behöver salt


06splash saltsten sunhorse

När sommaren kommer behöver hästarna mer salt på grund av värmen. Saltbehovet ökar i särskild grad hos hästar som tränas och svettas mycket.

Vattnet i kroppen, som utgör 60-70% av kroppsvikten, innehåller cirka 10 gram upplösta salter per liter. Att ge endast rent vatten räcker inte, salter är helt nödvändiga som bidrag till kroppsvätskefunktionerna.
När salter är upplösta i blod och cellvätska kallas de för joner eller elektrolyter. De bidrar till att reglera vattenintaget och vätskebalansen. För lite vätska i kroppen leder snabbt till nedsatt prestationsförmåga.
De viktigaste elektrolyterna i kroppen är natrium (Na), kalium (K) och klor (Cl). Salterna måste tillföras genom fodret. Förutom salter (eller mineraler) som finns naturligt i växtmaterial, måste man i många fall tillföra extra mängder. Detta görs genom kraftfoder, mineralblandningar och extra tillskott av salt. Vanligt koksalt har den kemiska beteckningen NaCl och består således av natrium och klor. Det vill säga att vi genom att tillföra salt täcker upp två av de tre viktigaste elektrolyterna i hästens behov.

 

juni-fig1

Figurens blå staplar visar behovet av natrium i gram per dag, och de röda staplarna hur mycket salt som måste ges för att täcka behovet vid olika träningsintensitet.  Daglig saltmängd bör ökas från ca 30 gram när hästen inte tränas, till mer än 120 gram vid intensiv träning. Beräkningarna gäller för sommarhalvåret och en häst på 500 kg. Under vintern är behoven lägre.

Vad gäller för Kalium?  Kalium blir inte tillfört när du ger salt. Det finns emellertid rikligt med kalium i grovfoder som gräs, ensilage och hö som innehåller mellan 20 och 30 gram kalium per kg torrsubstans.

juni-fig2

Figuren visar att behovet för kalium ökar från ca 25 gram per dag när hästen inte tränas upp till drygt 50 gram per dag vid intensiv träning. Om hästen får tillräckligt med grovfoder (använd PC-Horse för att kontrollera detta) överstiger intaget av kalium behovet med god marginal. Det är därför bara i mycket speciella fall som det uppstår behov av extra kalium - t.ex under hård distansritt.

Den praktiska slutsatsen blir därför att vi bör tillsätta salt i dagsransonen till hästar, och att mängderna stiger relativt mycket när träningsintensiteten ökar, speciellt under sommarhalvåret. 

Till hästar i träning är det inte tillräckligt att hänga upp en saltsten i boxen. De allra flesta hästar kommer inte att äta nog av saltstenen. Det bästa är att ge löst salt direkt i krubban, gärna tillsammans med kraftfodret. Till avelston och unghästar som går på bete räcker det med att sörja för att de alltid har tillgång till saltsten.

För att kontrollera att dina hästar får nog med elektrolyter (salt) kan du använda foderstatsprogrammet PC-Horse. När du har lagt in hästen i programmet och väljer foder till dagsgivan ska du bara lägga till salt. Alla övriga foder bidrar med Na och CI. Vänta därför med att bestämma saltmängden tills du bestämt övriga fodermängder. Klicka därefter på saltmängden och reglera mängden med pilarna tills staplen för Natrium blir grön. Då har du perfekt balans mellan saltbehov och salttillförsel.

juni-fig3

 PC-Horse har en särskild betesfunktion. När Du definierat hästen och dess egenskaper och väljer betesgräs i foderlistan så kan du klicka på en särskild knapp "Hästen går på bete". Du behöver då bara fylla i hur många timmar om dygnet hästen går på bete och ange hur mycket gräs det verkar finnas på betet. Programmet räknar ut resten - dvs hur mycket hästen antas äta av betet.

Utifrån varje hästs individuella behov visar programmet om den för för mycket näring eller om det krävs stödfodring.


Hur har Du nytta av PC-Horse i samband med detta?

PC-Horse är ett av världens mest kvalificerade hjälpmedel för utfodring av hästar. Du kan följa och hålla ordning på alla sorters hästar (ras, kön, vikt, hull, ålder, träningsintensitet, utegång, mm) och utfodra dem med färdig-att-använda-analyser på marknadens ledande foder samt kombinera dessa med dina egna foderanalyser (eurofins analyser kan läsas in direkt).

Behoven för varje häst beräknas individuellt och när du ser en individ som avviker från det önskvärt normala i vikt eller beteende så kan du snabbt korrigera den hästens foderstat för att inte hamna i problem.

This article was originally written by Dr. Day Austbø.
Copyright: PC-Horse International - Norway 2012.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

 

Save

Save

Save

Save