I rutan "Filtrera rubrik" kan du göra enkla sökningar i våra månadsartiklar genom att använda ord som finns i rubrikerna.
Söktips:  ÅRTAL MÅNAD ÅRSTID (Sommar, Vinter, Kyla, etc) NÄRINGSÄMNE (Vitamin, Mineral, Energi, Protein, etc) TILLSTÅND (Dräktig, Unghäst, Sjukdom, etc)

Hur definierar man hästens träningsnivåer?

Energibehovetför hästar i träning hänger huvudsakligen ihop med hästens kroppsvikt och hur mycket den tränas. Det kan emellertid vara svårt att fastställa den genomsnittliga träningsmängden över en period, t.ex en eller två veckor.

00 1 training 00 2 training jump 00 4 dressyr 00 3 start

När du använder PC-Horse för att göra dina foderstater till hästar i träning, eller går i arbete, måste du uppge hur hårt hästen tränas. Du kan välja någon av de förinställda träningsnivåerna genom att klicka på den blå texten, eller dra i handtaget utefteer skalan (se fig). När du börjar rekommenderar vi att du väljer någon av standardnivåerna som du tror passar bäst för hästen. Senare kan du korrigera och fininställa träningsnivån efterhand som du får kunskap om vilket som är den bästa inställningen.

För en ny häst kan du kontrollera träningsnivån på följande sätt:

Lägg in hästen i programmet. Om hästen är i lämpligt och gott hull på den nuvarande dagsransonen kan man anta energimängden i denna överensstämmer med hästens aktuella energibehov. Lägg då in dessa fodermängder och öppna därefter träningsfönstret (se fig). Då ser du hur mycket energi ransonen innehåller ("Ransonen ger nu"). Nu kan du dra handtaget och justera träningsnivån tills att värdet för "Energibehov" blir samma som värdet i "Ransonen ger nu". När dessa båda värden är lika har du en god indikation om hästens träningsintensitet.

Det är viktigt att följa hästens hull noga. Om hästen lägger på sig har du satt träningsnivån för högt. Om den däremot tappart i hull så har du satt träningsnivån för lågt. Därför kan det behövas några justeringar av träningsnivån och medföljande korrigeringar av foderstaten som konsekvens av detta inna det blir helt perfekt.

Logiken i PC-Horse är denna:

När träningsnivån i programmet är satt för högt, räknar PC-Horse fram ett högt energibehov, högre än hästen behöver, och ransonen kommer då att ge för mycket energi. Resultat: Hästen blir för fet.

Om träningsnivån satts för lågt, räknar programmet fram ett för lågt energibehov, och ransonen ger därmed för lite energi - och hästen kommer att förlora vikt.

46 217 training

Några generella tips:

Underhåll (0): Vuxen häst som inte är i någon form av träning eller aktiv rörelse.

Lätt träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 25%. Passar för hästar i lätt ridning eller körning utan högre intensitet. I tidig träningsfas.

Moderat träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 50%. Ridning og körning med högre aktivitet. Hästar som tränas i dressyr, hoppning, distansritt eller annan aktivitet i vilken de regelmässigt används med högre intensitet eller i arbete med längre varaktighet.

Hård träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 75%. Passar för travare och hästar som tränas hårt flera gånger i veckan.

Intensiv träning: Aktivitet som ökar hästens energibehov med 100%. Passar för fullblodshäster i träning och för vissa travhästar.

Notera att dessa tips är avsedda som riktlinjer. Det kan vara stora skillnader mellan individuella hästar och olika träningsprogram. Ytterst är det din erfarenhet och noggrannhet som fäller avgörandet. 


This article was originally written by Dr. Day Austbø.

Copyright: PC-Horse International - Norway 2012.
Feel free to use and publish the material. Please indicate the source and author.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save