B12-vitamin

Cyanokobalamin (B12) - Cyanokobalamin innehåller kobolt. Det är ganska stabilt. Upptaget avhänger en molekyl som syntetiseras i magesäcken (utan magsäck inget B12-upptag), transporteras i blodet med ett specialprotein, lagras i levern. Fungerar genom att overföra metylgrupper i syntes och nedbrytningsreaktioner, DNA och hemoglobinsyntes. B12 är nödvändig för att folacin skall hålla sig i aktiv form, och för normal produktion av myelin som isolerar nervceller. Det ingår också som medfaktor i glukoneochenesen av propionsyre till succinyl-CoA.

Bristsymptom: B12 brist har inte observerats hos häst. Hos andra djur kan brist ge samma utslag som folacinbrist. Troligen är det första problemet som uppstår en brist på folacin. Dvs. att B12-brist är en sekundär folacinbrist. (Perniciøs anemi hos människor är en B12-brist som skylls på bristande syntes i magesäcken av proteinet som är nödvändig för absorbtion av B12.)

beraknas


Giftighet: Lite giftig
Behov: Inte fastlagt hos häst.
Källor: Endast animalska fodermedel och vissa mikroorganismer (några av dem finns itarmfloran, kobolt måste tillföras).
Samspel: Med folacin och kolin.

Vegetarianer kan lätt få B12-brist. Detsamma gäller idisslare på koboltfattig mark. De flesta kraftfoder och allsidiga tilllskottsfoder till häst har tillsatts cyanokobalamin.