B6-vitamin (Pyridoksin)

Pyridoksin (B6) - Pyridoksin är värmestabilt, men förstörs av UV-ljus. Transporteras till lever och fosforyleras efter behov, transporteras i blodet bundet till ett speciellt protein. Fungerar i aldehydform som pyridoksalfosfat.

Verkar som medfaktor i alla transamineringsreaktioner som en "Shiffs base", dvs nödvändig för nedbrytning av de flesta aminosyror. Strukturell del av glykochen fosforylase (medfaktor). Ingår också i en rad andra centrala reaktioner. Syntetiseras av tarmfloran hos häst.

Bristsymptom: Pyridoksinbrist är inte påvisat hos häst. Hos andra djur ger det brist anemi och kramper.

beraknas


Giftighet: Lite giftig.
Behov: Inte fastlagt hos häst.
Källor: Korn, gröna växter, jäst , kött, lever.