Biotin

Stabilt, överför värme, syre och oxygen, men kan oxideras av härsket fett. Omsättningen är lite känd. Fungerar som koenzym i kolksyleringsreaktioner; exempelvis:

Pyruvat-> Oxaloacetat, Acetyl-CoA -> Malonyl-CoA
Propionyl-CoA -> Metylmalonyl-CoA.

Syntetiseras av tarmfloran hos häst.

Bristsymptom hos hästar: Biotinbrist har inte påvisats hos häst, men det har visats att biotin i enskilda fall kan ha betydelse för hovkvaliteten. Hos andra djur har brist lett till hud- och hårförändringar, hämmat tillväxt, reproduktionsproblem, långsam läkning. Biotin tillsätts ofta kraftfoder och allsidiga tilllskottsfoder till häst.


Giftighet: Ej giftig.
Behov: Inte fastlagt hos häst.
Källor: Allmänt tillgängligt i växter och djur, jäst och melass